शेतकऱ्याचा Attitude !

भारत का कृषी प्रधान देश आहे ! शेतकऱ्यांच्या जीवावर हे सारे जग चालले आहे तरी शेतकरी हा Attitude दाखवत नाही आणि दाखवलाच तर काय होत ते पहा !

 

 

Loading...
Please follow and like us:

Leave a Reply