मासे खरेदी संबंधित काही महत्वाच्या टिप्स.

https://i.ytimg.com/vi/JkNATvBrqE0/maxresdefault.jpg

कोणत्याही प्रकारचे मासे घेताना घट्ट बघून घ्यावेत.

मासे बोटाने दाबल्यास खड्डा पडला तर तर ते शिळे, खराब समजावेत.

http://seagoldmine.co.uk/wp-content/uploads/2016/10/Pomfret.jpg

• पापलेट :
—————-

रंगाने सफेद व चमकदार दिसणारी पापलेट ताजी असतात.
पापलेट घेताना त्यांच्या डोळ्याखालील भाग दाबून पाहावा. सफेद पाणी आल्यास ती ताजी असतात, लाल पाणी आल्यास ती पापलेट शिळी असतात.तसेच पापलेट शिळी व खराब होत आल्यास त्याना पिवळसर रंग येऊ लागतो.

Loading...

भिंगी, सुरमई, रावस, कारली, हलवा :
———————————————-

विकत घेण्यापूर्वी घट्ट बघून घ्यावे.
माशाचे तोंड उघडून पाहिल्यास लालसर भाग दिसल्यास मासे ताजे समजावेत व काळसर दिसल्यास मासे शिळे व खराब समजावेत.

http://photolib.wn.com/photolib/10/5d/2d076ade3cc20e81a3f883255df7_large.jpg

• कोलंबी :
—————

कोलंबी लाल व पांढरी अशी दोन प्रकारची येते.

•लाल कोलंबी :

लाल कोलंबी मध्ये काळसर लाल व पांढर्या हिरवट रंगाची
लाल कोलंबी ताजी असते. हि कोलंबी रंगाने ऑरेंज कलरची होऊ लागली कि ती शिळी व खराब झाली असे समजावे.
तसेच शिळ्या व खराब कोलंबीची डोकी तुटलेली असतात.
ताजी कोलंबी घट्ट व कडक सालीची असते.
शिळ्या व खराब कोलंबीचे साल मऊ पडलेले असते व घाण वास येतो.

Loading...

•पांढरी कोलंबी :

पांढरी कोलंबी पचायला हलकी व जास्त चांगली असते.पांढरी कोलंबी हि पांढर्या स्वच्छ रंगाची, घट्ट व चमकदार असते.पांढर्या कोलंबीत जर पिवळसर काळा रंग येऊ लागला तर ती शिळी व खराब होत आली आहे असे समजावे.

तसेच कोलंबीची डोकी तुटू लागलेली व डोक्याला काळा रंग येऊ लागलेली व साल मऊ पडलेली कोलंबी शिळी व खराब झालेली असते. ती घेऊ नये.

• करंदी :
————-

तांबूस सफेद रंगाची व घट्ट सालीची करंदी ताजी असते.

https://dialvery.in/wp-content/uploads/2017/11/bangda-e1510217700164.jpg

• बांगडे :
———–

काळसर सफेद रंगाचे चमकदार व घट्ट बांगडे ताजे असतात.

तोंड उघडून पाहिल्यास लालसर रंग दिसणारे बांगडे ताजे असतात.

बांगडे शिळे व खराब झाल्यास त्याना पिवळसर रंग येऊ लागतो व मऊ पडतात दाबल्यास खड्डा पडतो.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Bombil.jpg

• बोंबील :
————–

ताजे बोंबील पांढऱ्या स्वच्छ रंगाचे, घट्ट व चमकदार दिसतात.त्यांच्या तोंडाच्या आतील भाग लाल असतो.

बोंबील खराब होत आले कि त्याना पिवळसर रंग येऊ लागतो.

• मुडदुशा (रेणवे) :
—————————

पांढऱ्या स्वच्छ व चमकदार दिसणाऱ्या मुडदुशा ताज्या असतात.

त्यांच्या तोंडाच्या आतील भाग लाल असतो.

मुडदुशा शिळ्या व खराब झाल्या कि त्याना पिवळसर रंग येतो व त्या मऊ पडतात.

http://1.bp.blogspot.com/-OlkyE73BU7A/UHBqfemVmqI/AAAAAAAABbQ/IXiY-_BFLDI/s1600/20121006_180028.jpg

• मांदेली :
————-

पिवळसर सोनेरी रंगाची, घट्ट व तोंडाच्या आतील भाग लाल असलेलीमांदेली ताजी असतात.

मांदेली शिळी व खराब होऊ लागली कि तिला ऑरेंज रंग येऊ लागतो व त्या मऊ पडतात.

 

• बोय :
———–

काळसर चमकदार रंगाची व घट्ट बोय ताजी असते.

जास्त मोठी बोय चवीला उग्र असते व हिरमुस वास असतो.

• शेवंड (Lobster ), खाडीची मोठी कोलंबी :
——————————————————–

शेवंड व खाडीची मोठी कोलंबी विकत घेताना
घट्ट, कडक सालीची बघून व ताजी बघून घ्यावी.

• ओला जवळा :
———————–

ओला जवळा घेताना पांढऱ्या स्वच्छ रंगाचा ताजा घ्यावा.

https://thepaleomomcom-xt0mxgicgroc.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2015/12/shellfish-market.jpg

शिंपल्या (तिसर्या) :
—————————–

शिपल्या घेताना काळसर रंगाच्या व तोंड मिटलेल्या घ्याव्यात, किंवा जिवंत असणाऱ्या, तोंडे उघडझाप करणाऱ्या घ्याव्यात.

शिपल्या खराब व शिळ्या झाल्या कि त्यांची तोंडे उघडी पडलेली असतात मिटत नाहीत.

• कालवे :
————–

कालवे घेताना पाढर्या रंगाची, मोठी व ताजी पाण्यात ठेवलेली घ्यावीत.
छोटी कालवे साफ करायला व आतील खडकाची कच काढायला त्रास होतो व कचही जास्त असते.

मोठी कालवे पटकन साफ करता येतात.

http://gbc.blob.core.windows.net/media/img43231.jpg

चिंबोरी (खेकडे/ Crab) :
———————————–

चिंबोऱ्या घेताना काळसर रंगाच्या, जिवंत व चालणार्या बघून घ्याव्यात.खेकडे घेताना खेकड्याची पाठ दाबून पहावी.

पाठ कडक असल्यास खेकडे आतून मांसाने भरलेले असतात.

जर खेकड्याची पाठ दबली गेल्यास खेकडे आतून पोकळ असतात व खायाला काही मिळत नाही.

तसेच अमावास्येला खेकडे मांसाने भरलेले असतात व पौर्णिमेला आतून पोकळ असतात असे म्हणतात.

Please follow and like us:

Leave a Reply